Logo Listy Hańby PiS
Imię i nazwisko:
Andrzej Duda
Funkcja:
Prezydent RP
Profile społecznościowe:
Zarzucane czyny:
  • nadużycie władzy
Przewinienia:

Odpowiedzialność konstytucyjna przed Trybunałem Stanu za zaprzysiężenie “dublerów”:

  • Nadużycie władzy (Art. 231 § 1 KK) 
Obszar działania:
cała Polska
Materiał dowodowy:

ODF Zawiadomienie Andrzej Duda

Lewica Stan faktyczny Andrzej Duda

-Oficjalna strona internetowa Sejmu RP, “Kandydat na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego”, druk nr 3954: https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3954; druk nr 3955: https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3955; druk nr 3956 https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3956; druk nr 3957: https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3957; druk nr 3958: https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3958;
– Sejm RP, “Zrealizowany porządek obrad dzienny 2. Posiedzenia Sejmu RP w dniach 25-26 listopada 2015 r.”: https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PorzadekObrad.xsp?documentId=363F554B575293AEC1257F0200417299
–  Sejm RP, “Uchwała Sejmu RP z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego”: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20150001186/O/M20151186.pdf
Oficjalna strona Prezydenta RP, “Prezydent odebrał ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego”, 3 grudnia 2015: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,75,prezydent-odebral-slubowanie-od-sedziow-tk.html; “Prezydent przyjął ślubowanie od sędzi Julii Przyłębskiej”, 9 grudnia 2015: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,80,prezydent-przyjal-slubowanie-od-sedzi-julii-przylebskiej.html

Źródło wpisu:
drużyna List Hańby

Stop bezkarności rządzących