Logo Listy Hańby PiS
Imię i nazwisko:
Tomasz Praga
Funkcja:
Komendant Główny Straży Granicznej
Zarzucane czyny:
Przewinienia:
  • Nieudzielenie pomocy osobom znajdującym się w położeniu grożącemu bezpośredniemu niebezpieczeństwu utraty życia albo ciężkiemu uszczerbku na zdrowiu z art.162KK
Obszar działania:
podlaskie
Materiał dowodowy:
Źródło wpisu:
drużyna List Hańby

Stop bezkarności rządzących

Imię i nazwisko:
Funkcja:
Zarzucane czyny:

Przemysław Czarnek

Minister edukacji i nauki

Imię i nazwisko:
Funkcja:
Zarzucane czyny:

Michał Kurtyka

Były Minister klimatu i środowiska

Imię i nazwisko:
Funkcja:
Zarzucane czyny:

Artur Kuberski

Prokurator

  • nadużycie władzy
Imię i nazwisko:
Funkcja:
Zarzucane czyny:

Jarosław Zieliński

Poseł na sejm RP

  • nadużycie władzy