Logo Listy Hańby PiS
Imię i nazwisko:
Jacek Sasin
Funkcja:
minister aktywów państwowych, wiceprezes Rady Ministrów
Profile społecznościowe:
Zarzucane czyny:
  • narażenie obywateli RP na utratę życia / ciężki uszczerbek na zdrowiu
  • nadużycie władzy
Przewinienia:

Odpowiedzialność konstytucyjna przed Trybunałem Stanu za kopertowe wybory-widmo:

  • Nadużycie władzy i wyrządzenie szkody materialnej wielkich rozmiarów (Art. 231 § 1  i 2 KK) 
  • Narażenie obywateli RP na utratę życia / ciężki uszczerbek na zdrowiu (Art. 160 § 1 KK)
Obszar działania:
cała Polska
Materiał dowodowy:
Źródło wpisu:
drużyna List Hańby
Pełne zawiadomienie wkrótce

Stop bezkarności rządzących

Imię i nazwisko:
Funkcja:
Zarzucane czyny:

Przemysław Czarnek

Minister edukacji i nauki