Logo Listy Hańby PiS
Imię i nazwisko:
Bogdan Święczkowski
Funkcja:
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
Zarzucane czyny:
  • nadużycie władzy
Przewinienia:

Bezprawnie represjonuje niezależnych prokuratorów poprzez delegowanie ich do pracy na inne stanowiska służbowe.

Art. 231 KK

Obszar działania:
cała Polska
Materiał dowodowy:
Źródło wpisu:
drużyna List Hańby
Pełne zawiadomienie wkrótce

Stop bezkarności rządzących

Imię i nazwisko:
Funkcja:
Zarzucane czyny:

Przemysław Czarnek

Minister edukacji i nauki

Imię i nazwisko:
Funkcja:
Zarzucane czyny:

Michał Kurtyka

Były Minister klimatu i środowiska