Logo Listy Hańby PiS
Imię i nazwisko:
Julia Przyłębska
Funkcja:
sprawująca funkcję Prezesa Trybunału Konstytucyjnego
Zarzucane czyny:
 • nadużycie władzy
 • udział w zorganizowanej grupie przestępczej
 • zamach na konstytucyjny organ RP
 • wywieranie wpływu na czynności sądu
Przewinienia:
 • Nadużycie władzy (Art. 231 § 1 KK)
 • Udział w zorganizowanej grupie przestępczej (Art. 258 § 1 KK)
 • Zamach na konstytucyjny organ RP (Art. 128 § 1 i 3 KK)
 • Wywieranie wpływu na czynności sądu (Art. 232 § 1 KK)
 • Sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób (Art. 165 § 1 KK)
Obszar działania:
cała Polska
Materiał dowodowy:

ODF Zawiadomienie Julia Przyłębska

Między innymi: 

 • protokół obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK z 20 grudnia 2016 r. z załącznikami;
 • ekspertyza prawna w przedmiocie oceny prawnej orzeczenia TK z 22 października 2020 r. sygn. K1/20 przygotowana przez Zespół Doradców ds. kontroli konstytucyjności prawa przy Marszałku Senatu X kadencji pod przewodnictwem prof. Marka Chmaja na zlecenie Marszałka Senatu RP;
 • list siedmiu sędziów TK do p. Julii Przyłębskiej z 28 czerwca 2018 r. oraz z 5 grudnia 2018 r.;
 • stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego w sprawie rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji z 26 października 2020 r.;
 • apel sędziego TK J. Wyrembaka o zrzeczenie się przez J. Przyłębską funkcji Prezesa TK;
 • analiza statystyk pracy TK za 2019 r..
Źródło wpisu:
drużyna List Hańby
Pełne zawiadomienie wkrótce

Stop bezkarności rządzących

Imię i nazwisko:
Funkcja:
Zarzucane czyny:

Przemysław Czarnek

Minister edukacji i nauki

Imię i nazwisko:
Funkcja:
Zarzucane czyny:

Michał Kurtyka

Były Minister klimatu i środowiska