Logo Listy Hańby PiS
Imię i nazwisko:
Maciej Nawacki
Funkcja:
Sędzia, Członek Krajowej Rady Sądownictwa
Profile społecznościowe:
Zarzucane czyny:
  • nadużycie władzy
  • wywieranie wpływu na czynności sądu
Przewinienia:
  • Fałszywe oskarżenie SSR w Olsztynie Pawła Juszczyszyna o popełnienie czynu zabronionego jak i fałszywe oskarżenie 49 sędziów Sądu Rejonowego i Okręgowego w Olsztynie o popełnienie czynu zabronionego, który miał polegać na fałszywym zawiadomieniu organów ścigania przez ww sędziów w sprawie niedopełnienia obowiązków przez Macieja Nawackiego i naruszania praw pracowniczych SSR Pawła Juszczyszyna z art. 234KK w zw. z art 12KK
  • Przekroczenie swoich uprawnień i bezprawne zawieszenie SSR Pawła Juszczyszyna w obowiązkach służbowych, mimo braku przesłanek ustawowych z art.231KK
  • Przyjęcie korzyści majątkowej i osobistej przez bezprawne przyjęcie funkcji prezesa od Ministra Sprawiedliwości w dniu 19 grudnia 2017 roku
  • Zasiadając w nielegalnym organie tj. neoKRS, w celu osiągnięcia korzyści osobistej w postaci umorzenia postępowania dysciplinarnego w jego sprawie, nie wyłączył się w październiku 2020 roku z głosowania kandydatury ww. do Sądu Apelacyjnego w Warszawie z art.228KK
  • Działając w nielegalnym organie tj. neoKRS przekracza swoje uprawnienia poprzez opiniowanie na sędziów sądów różnego szczebla, w tym swoich znajomych jak przykładowo Adama Jaroczyńskiego z art. 231KK
Obszar działania:
warmińsko-mazurskie, cała Polska
Źródło wpisu:
drużyna List Hańby
Pełne zawiadomienie wkrótce

Stop bezkarności rządzących

Imię i nazwisko:
Funkcja:
Zarzucane czyny:

Przemysław Czarnek

Minister edukacji i nauki

Imię i nazwisko:
Funkcja:
Zarzucane czyny:

Michał Kurtyka

Były Minister klimatu i środowiska