Logo Listy Hańby PiS
Imię i nazwisko:
Jarosław Zieliński
Funkcja:
Poseł na sejm RP
Profile społecznościowe:
Zarzucane czyny:
  • nadużycie władzy
Przewinienia:

Przestępstwo z art. 231 § 1 i 2 k.k., art. 271 § 1 k.k., art. 216 § 1 k.k.

  • Poświadczanie nieprawdy na liście obecności po posiedzeniu sejmu w dniu 16/17 grudnia 2016 r.
  • Znieważenie członków Komitetu Obrony Demokracji poprzez nazwanie ich “zwyrodnialcami”
  • Przekroczenie uprawnień wiceministra spraw wewnętrznych przez zorganizowanie w dniu 4 marca 2016r. spotkania z kandydatką PiS do senatu RP Anną Marią Anders, które miało charakter kampanii wyborczej
  • Prywatne wykorzystywanie miejscowych funkcjonariuszy Policji i publicznego mienia w celu osiągnięcia korzyści finansowej
  • Przekroczenie uprawnień poprzez korzystanie z floty samochodowej Służb Ochrony Państwa oraz z ochrony osobistej, będąc osobą nieuprawnioną
Obszar działania:
cała Polska
Źródło wpisu:
drużyna List Hańby
Pełne zawiadomienie wkrótce

Stop bezkarności rządzących

Imię i nazwisko:
Funkcja:
Zarzucane czyny:

Przemysław Czarnek

Minister edukacji i nauki

Imię i nazwisko:
Funkcja:
Zarzucane czyny:

Michał Kurtyka

Były Minister klimatu i środowiska

Imię i nazwisko:
Funkcja:
Zarzucane czyny:

Artur Kuberski

Prokurator

  • nadużycie władzy