Logo Listy Hańby PiS
Imię i nazwisko:
Dagmara Pawełczyk-Woicka
Funkcja:
Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie
Zarzucane czyny:
  • wywieranie wpływu na czynności sądu
Przewinienia:
  • Przyjęcie funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie na podstawie niezgodnych z konstytucją przepisów, wprowadzonych przy pomocy ustawy z dnia 12 sierpnia 2017r.
  • Odwołanie SSO Waldemara Żurka z funkcji rzecznika prasowego SO w Krakowie, bez uzyskania opinii kolegium, a także złożenie podpisu pod protokołem, którego treść odbiegała od faktycznego przebiegu posiedzenia kolegium.
Obszar działania:
cała Polska
Materiał dowodowy:
Źródło wpisu:
drużyna List Hańby
Pełne zawiadomienie wkrótce

Stop bezkarności rządzących

Imię i nazwisko:
Funkcja:
Zarzucane czyny:

Przemysław Czarnek

Minister edukacji i nauki

Imię i nazwisko:
Funkcja:
Zarzucane czyny:

Michał Kurtyka

Były Minister klimatu i środowiska

Imię i nazwisko:
Funkcja:
Zarzucane czyny:

Artur Kuberski

Prokurator

  • nadużycie władzy