Logo Listy Hańby PiS
Imię i nazwisko:
Mateusz Morawiecki
Funkcja:
Prezes Rady Ministrów
Profile społecznościowe:
Zarzucane czyny:
  • narażenie obywateli RP na utratę życia / ciężki uszczerbek na zdrowiu
  • nadużycie władzy
Przewinienia:

Odpowiedzialność konstytucyjna przed Trybunałem Stanu za kopertowe wybory-widmo:

  • Nadużycie władzy i wyrządzenie szkody materialnej wielkich rozmiarów (Art. 231 § 1  i 2 KK) 
  • Narażenie obywateli RP na utratę życia / ciężki uszczerbek na zdrowiu (Art. 160 § 1 KK)
Obszar działania:
cała Polska
Materiał dowodowy:
  • Lewica Stan faktyczny Mateusz Morawiecki
  • wyrok WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 992/20 i VII SA/Wa 1012/20
  • decyzja premiera Mateusza Morawieckiego z 16 kwietnia 2020 r., ustawa antycovidowa z 2 marca 2020 r.
  • wyniki kontroli “wyborów kopertowych” przez NIK
Źródło wpisu:
drużyna List Hańby
Pełne zawiadomienie wkrótce

Stop bezkarności rządzących