Paragraf

Informacje prawne

Polityka prywatności oraz Polityka plików cookies

Spis treści

 • Informacje wstępne
 • Administrator danych
 • Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
 • Pozyskiwanie danych i cel ich przetwarzania
 • Czy podanie danych jest obowiązkowe?
 • Skąd Fundacja posiada dane funkcjonariuszy publicznych publikowane na stronie?
 • Odbiorcy danych
 • Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych i dobrowolność podania danych
 • Przekazywanie danych do państw trzecich
 • Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
 • Polityka plików cookies
 • Cel wykorzystywania plików cookies
 • Do czego pliki cookies są wykorzystywane
 • Jakich plików cookies używa Fundacja?
 • W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies?
 • Jakie pliki cookies znajdują się na stronie?
 • Korzystanie z Google Analytics

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, zapewniamy zgodność procesów przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Open Dialogue Foundation z siedzibą w Brukseli przy przy Rond-point Schuman 6/5 (dalej: Administrator, ADO lub Fundacja), która jest właściciel tytułu prasowego “Listy Hańby”. Działalność w zakresie tytułu prasowego polega na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. − Prawo prasowe. Informujemy, że w zakresie działalności prasowej nie mają zastosowania przepisy art. 5–9, art. 11, art. 13–16, art. 18–22, art. 27, art. 28 ust. 2–10 oraz art. 30 Rozporządzenia 2016/679, tj. RODO.

Fundacja Otwarty Dialog (ODF) powstała w Polsce w 2009 roku z inicjatywy ukraińskiej studentki i działaczki obywatelskiej Lyudmyly Kozlovskiej (obecnie sprawującej funkcję prezeski Fundacji). Od momentu założenia, cele statutowe Fundacji obejmują ochronę praw człowieka, demokracji i praworządności. Początkowo Fundacja koncentrowała swoją uwagę na obszarze postsowieckim. W lipcu 2017 roku obszar ten został rozszerzony o Polskę ze względu na szybko pogarszającą się w tym kraju sytuację w zakresie praworządności i praw podstawowych.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Administrator zachęca do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej ([email protected]).

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Administrator zawsze legalnie i bezpiecznie przetwarza dane. Mogą to być dane m.in.:

 • funkcjonariuszy publicznych w związku z redagowaniem, przygotowywaniem, tworzeniem lub publikowaniem materiałów prasowych;
 • osób, które zgłosiły Fundacji czyny funkcjonariuszy publicznych łamiących prawo czy rażąco naruszających zasady zawodowej etyki;
 • osób odwiedzających stronę www. Na podstawie plików cookies mogą być identyfikowane osoby, w związku z czym podstawą prawną przetwarzania takich danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO. Przetwarzanie plików cookies następuje w celu m.in. dostosowania treści stron internetowych do potrzeb użytkownika.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych przez osoby zgłaszające czyn funkcjonariusza publicznego jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonania zgłoszenia.

Skąd Fundacja posiada dane funkcjonariuszy publicznych publikowanych na stronie?

Fundacja pozyskała dane publikowane na stronie ze źródeł publicznie dostępnych przede wszystkim w sieci Internet, zapisów interwencji policyjnych dokonywanych w trakcie demonstracji obywatelskich lub od osób trzecich, które zgłosiły czyn funkcjonariuszy publicznych łamiących prawo czy rażąco naruszających zasady zawodowej etyki w zakresie w jakim zostały opublikowane na stronie.

Odbiorcy danych

W związku z profilem działalności Fundacji, w określonych sytuacjach dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom, tj.:

 • dostawcom lub podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne,
 • policji lub prokuraturze,
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie,
 • pomiotom świadczącym usługi prawne, audytorskie.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgoda zawsze może być wycofana. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. RODO), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu. Informujemy, że w zakresie działalności prasowej nie mają zastosowania przepisy 13–16, art. 18–22 RODO.

Ponadto, osobie, której dane są przetwarzane przed administatora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi


Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Fundacja może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od administratora – jego dane kontaktowe podano wyżej. Zastosowany przez administratora sposób zabezpieczenia Twoich danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, tj. decyzji podejmowanych bez udziału człowieka.

Polityka Plików cookies

Pliki cookies („ciasteczka”) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu (urządzenie końcowe) podczas odwiedzania przez Ciebie stron WWW w sieci Internet. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Fundacja.

Na podstawie plików cookies zachodzi możliwość identyfikowania użytkowników, w związku z czym podstawą prawną przetwarzania takich danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie poprzez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.

Cel, wykorzystywania plików cookies

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Na przykład, pliki te używane są w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików cookies używa Fundacja

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia,
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych,
 •  statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji,
 • funkcjonalne – umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień́ i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego języka.

W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies?

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym, czyli tym z którego korzystasz. Tym samym, poprzez ustawienia oprogramowania wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w wyżej wskazanym zakresie i celach – co jest zgodne z Prawem telekomunikacyjnym. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez zmianę ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że wyżej wymienione informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym.

Więcej informacji dotyczących zarządzania plikami cookies w Twojej przeglądarce udzieli Ci dostawca oprogramowania. Zobacz poniżej linki do najczęściej wybieranych przeglądarek internetowych:

Urządzenia mobilne:

Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w serwisach.

Jakie pliki cookies znajdują się na stronie?

Nazwa cookies Operator Kategoria Czas trwania Rodzaj pliku cookies

cookieconsent_status

Strona Preferencje 1 rok Plik służacy do rejestrowania ustawień wyświetlania komunikatu o używaniu plików cookie na stronie.
_ga Google Analytics Statystyka 2 lata Plik służący do rejestrowania unikalnego identyfikatora, którego
zadaniem jest generowanie danych statystycznych dotyczących sposobu
korzystania z witryny, na której został umieszczony ten plik cookie.
_ga_<property-id> Google Analytics Statystyka 2 lata

Plik służący do rejestrowania unikalnego identyfikatora, którego
zadaniem jest generowanie danych statystycznych dotyczących sposobu
korzystania witryny, na której został umieszczony ten plik cookie.

Korzystanie z Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. (poniżej: Google). Google Analytics używa plików cookies. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach, w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i doświadczenia korzystania z innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu, dla operatora strony. Adres IP udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony. Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookies za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookies i danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adres IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki wyłączającą Google Analytics. Wtyczka dostępna jest pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl